Chen, Chun-huang, Victor T.K. Chen, Shao-Jiun Chou, Hsiang-Chun Jan, Tzu-Hung Chen, Sheng Chun Wang, Hui-Yu Lin, and Yi-Hsuan Hu. 2021. “Superior Mesenteric Artery Syndrome: A Single-Institution Experience”. Journal of Gastric Surgery 3 (1):ONLINE FIRST. https://doi.org/10.36159/jgs.v3i1.74.